Netušíte, jak postupovat a na koho se obrátit?

Základní informace o tom, co dělat v případě úmrtí

Pokud máte jakékoli otázky, nevíte si rady, ozvěte se nám, my vám se vším rádi poradíme. Nejste na to sami, pomůžeme Vám.

Co dělat v případě úmrtí doma?

  • Kontaktujte lékaře, po jeho odjezdu kontaktujte naši pohřební službu.
  • Naši zaměstnanci, kteří se dostaví pro zesnulého, Vás budou informovat o dalších krocích.

Co dělat v případě úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení?

  • Po obdržení zprávy o úmrtí kontaktujte naši kancelář. Zde získáte informace o dalším postupu v zařizování smuteční záležitosti.

Co budete potřebovat pro objednání pohřbu?

Občanský průkaz objednatele
(nutné)
Občanský průkaz zemřelého
(je-li k dispozici)
List o prohlídce zemřelého
(je-li k dispozici)
Oblečení pro zemřelého
(vhodné)
Fotografie zemřelého
(vhodné)
Šaty, které jste vybrali k pohřbu Vašeho blízkého, předejte přímo v objednávkové kanceláři.
Již není nutná návštěva patologie nebo zdravotnického zařízení.

Nárok na pracovní volno při vyřizování pohřbu

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

  • Tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  • Dva dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Úmrtní list

  • Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb. vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list. Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

Notářské řízení

  • K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.