Co Vám můžeme nabídnout?

Máte-li jen malou rodinu, máte možnost se rozloučit jen v našem zázemí. Není nutné si vždy pronajímat obřadní síň.

Může se také stát, že poslední rozloučení se koná za delší dobu než do 7 dnů po úmrtí zesnulého. Po této lhůtě nelze již rakev otevřít. Proto se mohou přijít nejbližší pozůstalí rozloučit při otevřené rakvi přímo v našem zázemí. Při pohřbu je již rakev zavřená.

Zajistíme vám smuteční vazbu, kterou vám přivezeme přímo na místo pohřbu. Víme, že v tak těžké chvíli má každý úplně jiné starosti, proto vám to chceme co nejvíce usnadnit.