Způsoby rozloučení

 

Církevní obřad

Probíhá mše svatá s knězem v kostele nebo ve smuteční síni. Po mši svaté je zesnulý buď uložen do hrobu nebo převezen ke zpopelnění.
Zajistíme Vám termín pohřbu.

Civilní obřad

Rozloučení probíhá ve Vámi vybrané smuteční síni nebo v krematoriu za doprovodu reprodukované hudby s řečnicí nebo bez řečnice.
Doba smutečního rozloučení je 30 minut.
Po smutečním obřadu zajistíme odvoz do krematoria ke zpopelnění nebo uložení do hrobu.

Privátní rozloučení

Tento druh rozloučení Vám umožní rozloučit se se zesnulou osobou způsobem, který pokládáte za důstojný a v místě, které považujete za nejvhodnější. Jedná se o rozloučení bez účasti pozůstalých v krematoriu.
V den, který si vyberete a ve Vámi zvolenou dobu se pozůstalí sejdou např. v rodinném kruhu na dohodnutém místě. Rozloučení proběhne formou vzpomínky na zesnulou osobu.

Vystavení bez obřadu

Toto rozloučení nabízí pouze možnost vizuálního rozloučení se zesnulým v délce 20 minut.
Probíhá bez přítomnosti řečnice a bez možnosti výběru hudby.
V této souvislosti upozorňujeme pozůstalé na vystavení zesnulého do 1 týdne od data úmrtí viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c)
V případě, že od data úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení Identifikace zesnulého.

Rozloučení v úzkém kruhu rodiny

Tato varianta smutečního rozloučení probíhá v úzkém kruhu rodiny.
Rozloučení lze uskutečnit ve smuteční síni za doprovodu reprodukované hudby, pokud pozůstalí chtějí, může být přítomna i řečnice.

Rozloučení bez obřadu

Jedná se o nejlevnější a nejrychlejší způsob rozloučení. Zesnulého oblečeme, uložíme do rakve a převezeme ke zpopelnění do krematoria. Pozůstalým přivezeme urnu na pohřební službu.